Om du önskar hjälp för psykiska besvär kan du träffa Elenor Öster, leg läkare och specialist i psykiatri för diagnosticering och behandling. Behandlingen kan kompletteras med livsstilskunskap och verktyg från Kundaliniyogan då Elenor Öster tillika är Kundaliniyogalärare, internationell certifierad av KRI.

 

Psykiatri nybesök: 1600kr

Psykiatri återbesök: 1200kr

 

Utförs av: Elenor Öster

Boka tid genom att kontakta Elenor Öster

HRV Träning

FTG

Enkelt förklarat innebär HRV Träning andnings- och fokuseringsövningar för bättre balans mellan gas och broms i autonoma nervsystemet. Det främjar också återhämtningsförmågan.

Vi använder ett bio-feedback verktyg kopplat till dator eller mobiltelefon för att få feedback på vår träning.

HRV står för Heart Rate Variability - Hjärt Rytm Variation. Ett högt HRV ger indikation på att vi har en god funktionell hälsa. Variationen är vanligtvis förhållandevis bra i unga år, men med åldern stelnar flexibiliteten i systemet. Oavsett utgångsläge så kan vi träna oss till ökat HRV och inre balans.

Används för t ex stresshantering, inre balans, bättre prestation, bättre sömn och mycket mera.

 

Tid: 55min
Pris: 800kr
Utförs av: Lena Raaby

HRV Koll

FTG

Check av ditt HRV 15 min.

För dig som redan tränar HRV Träning.

 

Tid: 15min
Pris: 200kr
Utförs av: Lena Raaby

Coachning

FTG

Livsstilscoachning, karriärcoachning eller det som du själv väljer eller vill utveckla. Ett samtal varar normalt 45-60 minuter. Ett coachande förhållningssätt får Dig som kund att hitta svaren inom dig. Att ha en neutral samtals-partner, ett bollplank, som uppmärksamt lyssnar till hela Dig utan förutfattade meningar (som dina vänner och familj ofta har) är något alla skulle må gott av!

 

Tid: 55min
Pris: 800kr
Utförs av: Lena Raaby

Hypnos

FTG

Hypnos eller trance är ett alternativt medvetandetillstånd mellan

vakenhet och sömn där vi har tillgång till det undermedvetna. När vi befinner oss i trance har vi möjlighet att påverka omedvetna och

bakomliggande processer som har stor inverkan på vårt dagliga liv. Med hjälp av suggestioner, neurolingvistisk psykologi och andra tekniker kan vi bota fobier, bli av med rädslor och andra oönskade beteenden snabbt och effektivt. Hypnos som rökavvänjningsmetod har till exempel visat sig vara väldigt framgångsrikt.

 

Det är även vanligt att använda hypnos och suggestionsterapi för att prestera bättre i studier, idrott och i andra situationer där den psykiska faktorn har stor betydelse. Vi kan även använda oss av hypnos för att utforska bortträngda minnen och nedstängda känslor.

 

Hur lång tid man går i hypnoterapi är individuellt. Att uppnå något

specifikt som till exempel att bota en rädsla eller fobi tar normalt

1-5 sessioner medan en mer holistisk långtidsterapi är högst personlig och därför svår att tidsbestämma.

 

Tid: 60-120min
Pris: 1200kr
Utförs av: Mattias Högberg

Zyto-scanning

FTG

Zyto-skannern skapar en komplett hälsobild genom mätning av ditt bioelektriska system (Biofeedback). Skannern läser av kroppens frekvenser och registrerar obalanser. Du får även förslag på åtgärder/behandlingar som kan passa dig. En stor rapport på ca 20sidor ingår

 

Tid: 45-60min
Pris: 400kr

Utförs av: Börje Karlsson

Viktminskning/ Kostrådgivning

FTG

Syftet med rådgivningen är att du/ni ska få redskap att må ditt allra bästa. Med energi som räcker hela dagen, en mage som fungerar som den ska men även balans på både blodsocker och hormoner. Effekterna av en kostförängring förbättrar förutsättningarna för viktbalans och bättre fysisk/psykisk hälsa.

 

Kostrådgivning intro 1,5 h: 950 kr

 

Kostrådgivning grupp 4 personer 2 h: 500 kr/person

 

Utförs av: Maria Kvärnstén

Mental träning med transformation

FTG

Instant Transformation är mitt starkaste ”verktyg” som öppnar upp för nya möjligheter, där du som klient kan skapa flera nivåer av läkande förändringar både fysiskt, emotionellt, mentalt. I all läkning, oavsett skolmedicin eller Instant transformation, är det kroppen som läker sig själv.

Genom att Du tar tillbaka det Du glömt eller som finns på det undermedvetna blir förändringen omedelbar. Alla människor har en oändlig potential för att skapa det vi vill ha ut av våra liv.

 

 

Tid: 60min
Pris: 1500kr

Utförs av: Margareta Stenmark Magnusson

Stresshantering med kraft i fokus

All coaching utgår från nuläget och strävar efter att stödja klienten med att se förändringsmöjligheter för framtiden och ger verktyg för att genomföra det.  Största förändringen sker när starten sker via Scorecard, där varje del i klientens liv synas lite extra för att veta vad, var och hur klientens inre framgång kan skapas.

Kraftskolans scorecard för kraftidentifiering  är en identifieringsmall för det egna kraftkontot. Scorecard bygger på Kraftskolan modell.

Sammanställningen av scorecard får klienten som dokumentation och visad som diagram och textmässigt,  där det enkelt och tydligt  framgår var utvecklingspotential finns och vad som redan ligger på topp. Denna nulägesanalys ger en stabil plattform att utgå från för att veta var och hur påfyllnad av Kraftkontot kan ske.

 

 

Tid: 5 tillfällen

Pris: 4.750kr

Utförs av: Margareta Stenmark Magnusson

Sockerberoende kartläggning

FTG

SUGAR är ett instrument för bedömning och kartläggning av patologiskt ätmönster av socker/mjöl.Genom sammanställning av SUGAR- intervjun får du en klar bild av de negativa konsekvenser orsakade av kontrollförlust över vissa födoämnen. Du får även rekommendationer för lämpliga åtgärder baserade på ovanstående diagnos-kriterier, din egen berättelse samt annan relevant information.

 

Det är en omfattande intervju som utförs av speciellt utbildade personer. Här kommer även andra beteenden för beroendesjukdomen fram. Man får tydliga grafiska kurvor som ökar förståelse och motivation till tillfrisknande samt får fram hur långt beroendet har utvecklats.

 

Tid: Intervju 120 min, genomgång 60 (Analys +180 min)
Pris: 3495kr

Utförs av: Maria Kvärnstén

Biokemisk reparation

FTG

Vi är alla biokemiskt unika. Vi behöver energi, men vi behöver olika bränsleblanding. För att veta vad just du ska äta för att din hjärna och din kropp ska må bra gör vi en biokemsik reparation och till hjälp använder vi oss av olika självskattningsformulär.

 

Vi tittar på fyra primära signalsubstanser Dopamin, Acetylcholin, GABA och Serotonin. Dessa signalsubstanser är det som påverkar vårt minne, vår uppmärksamhet, vår personlighet, vårt temperament och vår fysiska hälsa.

 

Tid: 60min+30min+30min, (analys +120 min)
Pris: 1850kr

Utförs av: Maria Kvärnstén

Personlig andnings konsultation

FTG

Personlig andnings konsultation (inkl. 28-dagars träningsprogram). 2 träffar.
Träff 1, 1,5 h, introduktion och välmåendeindex,
Träff 2, 30 minuter uppföljning av träningsprogrammet och verktyg frammåt.


Pris: 1450kr (ord, pris 1950kr)

Utförs av: Maria Kvärnstén

Samtalsterapi

Terapin vilar på gestaltterapeutisk grund och bygger på en humanistisk och holistisk människosyn. Fokus i terapin ligger på att uppmärksamma dig på vilka omedvetna behov, föreställningar och upplevelser som påverkar kontakten här och nu. I terapin kan du få hjälp med att undersöka och avsluta gamla händelser vilket gör det möjligt att bli mer närvarande i det som är nu. Genom att bli medveten om vilka tolkningar, förhållningssätt och strategier som ligger till grund för ditt agerande öppnas möjligheten att testa nya vägar.

 

Tid: 55min

Pris: 550 kr

Utförs av: Mattias Högberg

Hormonanalys

FTG

För dig som är trött på att bli avfärdad med att "det är så här att bli äldre" samt ett recept på antidepressiva...

Dessa tester utförs av det amerikanska ackrediterade laboratoriet Labrix Inc. Testerna görs i saliv. I saliv analyseras nivåerna av östron, östradiol, östriol, progesteron, testosteron, DHEA och kortisol x 4.

 

Hormonanalys: 2500-3800 kr

 

Tid: Första mötet: 60min
Uppföljningsmötet: 60min
Pris: 3800 kr (inkl. uppföljningsmöte)

Utförs av: Maria Kvärnsten

Hårmineralanalys

FTG

En förstklassig analys där du får svar på hur just din närings- och mineralbalans ser ut i kroppen. Många använder testresultatet för att förebygga eventuell ohälsa eller för att finjustera sitt kost- och näringsintag.

 

Hårmineralanalys: 2200 kr

 

Tid: Första mötet: 60min
Uppföljningsmötet: 60min
Pris: 2200 kr (inkl. uppföljningsmöte)

Utförs av: Karoline Tuveland, Börje Karlsson

 

Telefon: 063-779077   I   E-mail: info@ecocafeet.se   I   Adress: Storgatan 26 ÖSTERSUND