Hälsocenter, café och en unik mötesplats

 

Stress är boven bakom ohälsa. Hur vet vi då om vi är stressade? Stress går att mäta med HRV Biofeedback där man ser hur det autonom nervsystemet jobbar på insidan. Vårt nervsystem gasar och bromsar och det vi eftersträvar är att ha balans mellan gas och broms.

Fastnar du i gasen och inte kan bromsa finns risken att du utvecklar stressrelaterade symtom som högt blodtryck, ångest, koncentrationsproblem, sömnproblem etc. Hur hanterar du stress och skapar bättre återhämtning? Med hjälp av HRV Biofeedback får du direkt feedback på nuläget samtidigt som du får verktyg på hur du kan förändra dina reaktionsmönster, ta tillbaka kontrollen, minska stressen och skapa bättre återhämtning.

 

Tid: 55min
Pris: 900kr

Paketpris: 2400 för 3ggr

Utförs av: Lena Raaby och Diana Lindberg

Stresskoll

Check av ditt HRV 15 min.

För dig som redan tränar HRV Träning.

 

Tid: 15min
Pris: 200kr

Utförs av: Lena Raaby och Diana Lindberg

Coachning

Sitter du fast i livet och vet inte åt vilket håll du ska gå? Känner du att du vill förändra eller ta dig vidare i livet och behöver stöd för att gå framåt? Det kan handla både om privatliv och arbetsliv såsom hälsa, livsstil, karriär etc. Jag finns med dig på vägen i din förändring mot att ta nya steg framåt emot ditt mål. Coachingen bidrar utöver att du uppnår ditt mål till ett ökat välmående och en förbättrad livskvalitet.

 

Tid: 55min
Pris: 800kr

BOKA

Utförs av: Lena Raaby och Diana Lindberg

Mentalcoach / Stresshantering / Tankar under- och efter sorg.

Känner du att du sitter fast i vissa betéenden/tankar? Behöver du hjälp med att förändra något i ditt liv? Att se saker på ett nytt sätt eller att utvecklas på vissa plan? Då kan ett coachingsamtal vara något för dig.

Behöver du hjälp att komma tillbaka efter en sorg eller utmattning? Eller stöd och hjälp som anhörig/närstående att hantera situationen du befinner dig i. Då vet jag precis vad du går igenom och kanske kan vara till hjälp.

 

Jag tittar också på balansen inom kost/näring/cellhälsa och läkning inifrån. Då jag vet hur brister kan orsaka att inte hjärnan/kroppen funkar ultimat.

 

 

Tid: 60min
Pris: 800kr

Paketpris- 6 ggr 6 månader. 3900:- (650:-/gång)

Utförs av: Annica Olsson

Hypnos

Hypnos eller trance är ett alternativt medvetandetillstånd mellan

vakenhet och sömn där vi har tillgång till det undermedvetna. När vi befinner oss i trance har vi möjlighet att påverka omedvetna och

bakomliggande processer som har stor inverkan på vårt dagliga liv. Med hjälp av suggestioner, neurolingvistisk psykologi och andra tekniker kan vi bota fobier, bli av med rädslor och andra oönskade beteenden snabbt och effektivt. Hypnos som rökavvänjningsmetod har till exempel visat sig vara väldigt framgångsrikt.

 

Det är även vanligt att använda hypnos och suggestionsterapi för att prestera bättre i studier, idrott och i andra situationer där den psykiska faktorn har stor betydelse. Vi kan även använda oss av hypnos för att utforska bortträngda minnen och nedstängda känslor.

 

Hur lång tid man går i hypnoterapi är individuellt. Att uppnå något

specifikt som till exempel att bota en rädsla eller fobi tar normalt

1-5 sessioner medan en mer holistisk långtidsterapi är högst personlig och därför svår att tidsbestämma.

 

Tid: 60-120min
Pris: 800kr

Utförs av: Mattias Högberg

Zyto-scanning

FTG

Zyto-skannern skapar en komplett hälsobild genom mätning av ditt bioelektriska system (Biofeedback). Skannern läser av kroppens frekvenser och registrerar obalanser. Du får även förslag på åtgärder/behandlingar som kan passa dig. Vikt, Stress, Näring, kost, Motion och obalanser är vanligt för genomgång.

 

Tid: 90min
Pris: 900kr

Utförs av: Börje Karlsson

Viktminskning/ Kostrådgivning

FTG

Syftet med rådgivningen är att du/ni ska få redskap att må ditt allra bästa. Med energi som räcker hela dagen, en mage som fungerar som den ska men även balans på både blodsocker och hormoner. Effekterna av en kostförängring förbättrar förutsättningarna för viktbalans och bättre fysisk/psykisk hälsa.

 

Kostrådgivning intro 1,5 h: 650 kr

 

Kostrådgivning grupp 4 personer 2 h: 350 kr/person

Utförs av: Börje Karlsson

Samtalsterapi

Terapin vilar på gestaltterapeutisk grund och bygger på en humanistisk och holistisk människosyn. Fokus i terapin ligger på att uppmärksamma dig på vilka omedvetna behov, föreställningar och upplevelser som påverkar kontakten här och nu. I terapin kan du få hjälp med att undersöka och avsluta gamla händelser vilket gör det möjligt att bli mer närvarande i det som är nu. Genom att bli medveten om vilka tolkningar, förhållningssätt och strategier som ligger till grund för ditt agerande öppnas möjligheten att testa nya vägar.

 

Tid: 55min
Pris: 550 kr

Utförs av: Mattias Högberg

Hormonanalys

För dig som är trött på att bli avfärdad med att "det är så här att bli äldre" samt ett recept på antidepressiva...

Dessa tester utförs av det amerikanska ackrediterade laboratoriet Labrix Inc. Testerna görs i saliv. I saliv analyseras nivåerna av östron, östradiol, östriol, progesteron, testosteron, DHEA och kortisol x 4.

 

Hormonanalys: 2500-4500 kr

 

Tid: Första mötet: 60min
Uppföljningsmötet: 60min
Pris: 4500 kr (inkl. uppföljningsmöte)

Utförs av: Börje Karlsson

Hårmineralanalys & Zytoscanning

FTG

En förstklassig analys med 2% felmarginal där du får svar på hur just ditt näringsupptag och mineralbalans ser ut i kroppen. Många använder testresultatet för att förebygga eventuell ohälsa eller för att finjustera sitt kost- och näringsintag. Det ingår även en Zytoscanning värde 900kr. Analysen består av 1,5 timma Screening, samtal, klippning för labb och sedan ytterligare en timmas genomgång av resultatet inkl. en doktorsrapport.

 

Tid: Första mötet: 90min
Pris: 2200 kr (inkl. uppföljningsmöte 60min )

Utförs av: Börje Karlsson

Hårmineralanalys & Stressanalys

Med hjälp av en hårmineralanalys får du information om ditt näringsupptag och din mineralbalans samt eventuella toxiska metaller i kroppen. Utöver det får du även information om din ämnesomsättning, sköldkörtel, binjurar, hur du hanterar stress och mycket mer.
Du får en utförlig personlig analysrapport på din mineralstatus, råd om kost och ett skräddarsytt kosttillskottsprogram samt förslag på livsstilsåtgärder. Vitaminer och mineraler förbrukas när vi stressar och stress är den stora boven bakom ohälsa och sjukdomar. En balansering tar längre tid om du är stressad under tiden. Allt som stressar kroppen påverkar balanseringen.
Du får utöver Hårmineralanalysen möjlighet att göra en Stressanalys med HRV Biofeedback (värde 900kr) för att se hur det ser ut för just dig och hur du kan optimera din hälsa. Analysen består av 60 min Screening, samtal, klippning för labb och sedan 60 min genomgång av resultatet.

 

Tid: Första mötet: 60min
Pris: 2200 kr (inkl. uppföljningsmöte 60min )

Utförs av: Diana Lindberg

Omanalys

Efter en balanseringsperiod med kost, näring och tillskott kan en uppföljning och omanalys vara lämplig att göra för att säkerställa att åtgärderna har gett resultat. Vid en omanalys visas förändringar och skillnader från förra analysen. Kostförslagen och kosttillskottsrekommendationerna samt livstilsåtgärder kan komma att ändras för fortsatt balansering.

 

Tid: 60+60min
Pris: 1900kr

Hårmineralanalys Distans

För dig som inte kan komma till Ecocaféet finns möjlighet att göra analysen på distans via telefon eller skype

(Stressanalys eller Zytoscanning ingår ej)

 

Tid: 20+60min
Pris: 2200kr

Telefon: 063-779077 I E-mail: info@2inspire.se I Adress: Storgatan 26 ÖSTERSUND