Hälsocenter, café & en unik mötesplats

Sockerberoende kartläggning

Zyto-scanning

Viktminskning/Kostrådgivning

Biokemisk reparation

Andnings konsultation

Hårmineralanalys

Hypnos

Mental träning med transformation

HRV Träning

Zyto-scanning

Samtalsterapi

Hormonanalys

Mindfulness

Hårmineralanalys återbesök

HRV Träning

FTG

Enkelt förklarat innebär HRV Träning andnings- och fokuseringsövningar för bättre balans mellan gas och broms i autonoma nervsystemet. Det främjar också återhämtningsförmågan.

Vi använder ett bio-feedback verktyg kopplat till dator eller mobiltelefon för att få feedback på vår träning.

HRV står för Heart Rate Variability - Hjärt Rytm Variation. Ett högt HRV ger indikation på att vi har en god funktionell hälsa. Variationen är vanligtvis förhållandevis bra i unga år, men med åldern stelnar flexibiliteten i systemet. Oavsett utgångsläge så kan vi träna oss till ökat HRV och inre balans.

Används för t ex stresshantering, inre balans, bättre prestation, bättre sömn och mycket mera.

 

Tid: 55min
Pris: 800kr
Utförs av: Lena Raaby

Ring 070-355 04 45 för att boka en tid

HRV Koll

FTG

Check av ditt HRV 15 min.

För dig som redan tränar HRV Träning.

 

Tid: 15min
Pris: 200kr
Utförs av: Lena Raaby

Ring 070-355 04 45 för att boka en tid

Coachning

FTG

Livsstilscoachning, karriärcoachning eller det som du själv väljer eller vill utveckla. Ett samtal varar normalt 45-60 minuter. Ett coachande förhållningssätt får Dig som kund att hitta svaren inom dig. Att ha en neutral samtals-partner, ett bollplank, som uppmärksamt lyssnar till hela Dig utan förutfattade meningar (som dina vänner och familj ofta har) är något alla skulle må gott av!

 

Tid: 55min
Pris: 800kr
Utförs av: Lena Raaby

Ring 070-355 04 45 för att boka en tid

Hypnos

FTG

Hypnos eller trance är ett alternativt medvetandetillstånd mellan

vakenhet och sömn där vi har tillgång till det undermedvetna. När vi befinner oss i trance har vi möjlighet att påverka omedvetna och

bakomliggande processer som har stor inverkan på vårt dagliga liv. Med hjälp av suggestioner, neurolingvistisk psykologi och andra tekniker kan vi bota fobier, bli av med rädslor och andra oönskade beteenden snabbt och effektivt. Hypnos som rökavvänjningsmetod har till exempel visat sig vara väldigt framgångsrikt.

 

Det är även vanligt att använda hypnos och suggestionsterapi för att prestera bättre i studier, idrott och i andra situationer där den psykiska faktorn har stor betydelse. Vi kan även använda oss av hypnos för att utforska bortträngda minnen och nedstängda känslor.

 

Hur lång tid man går i hypnoterapi är individuellt. Att uppnå något

specifikt som till exempel att bota en rädsla eller fobi tar normalt

1-5 sessioner medan en mer holistisk långtidsterapi är högst personlig och därför svår att tidsbestämma.

 

Tid: 60-120min
Pris: 800kr
Utförs av: Mattias Högberg

Mindfulness

Mindfulness, medveten närvaro, är ett förhållningssätt till livet. Vi lär oss genom olika kroppsövningar, t ex kroppsscanning, meditation och Mindful yoga hur kroppen hela tiden kommunicerar med oss på olika sätt. Vi lär oss betrakta våra tankar och hur dessa påverkar oss. Genom de olika övningarna utforskar vi oss själva vilket ger oss möjlighet att bli varse våra beteenden och mönster. Övningarna görs i en icke-dömande och vänlig atmosfär. Träningen i Mindfulness gör att vi kan se hur vi kan göra medvetna val, vilket ger oss möjlighet att leva utan stress och ett mer medvetet liv.

Mindfulness tränas med fördel i grupp (högst 8 personer)

Jag ingår i Mindfulnesscenters nätverk och använder mig av ljudfiler för egen-träning och vissa fall även deras forskningsbaserade Här och Nu-program.

2,5 tim träffar 1 gång/vecka under 8 veckor. Mellan träffarna uppmuntras du att träna på egen hand.

 

 För mer info se www.mindfulnessicentrum.se


Utförs av: Annelie Uhlander Gundt

Zyto-scanning

FTG

Zyto-skannern skapar en komplett hälsobild genom mätning av ditt bioelektriska system (Biofeedback). Skannern läser av kroppens frekvenser och registrerar obalanser. Du får även förslag på åtgärder/behandlingar som kan passa dig. En stor rapport på ca 20sidor ingår

 

Tid: 45-60min
Pris: 900kr

Utförs av: Börje Karlsson

Viktminskning/ Kostrådgivning

FTG

Syftet med rådgivningen är att du/ni ska få redskap att må ditt allra bästa. Med energi som räcker hela dagen, en mage som fungerar som den ska men även balans på både blodsocker och hormoner. Effekterna av en kostförängring förbättrar förutsättningarna för viktbalans och bättre fysisk/psykisk hälsa.

 

Kostrådgivning intro 1,5 h: 650 kr

 

Kostrådgivning grupp 4 personer 2 h: 350 kr/person

 

Utförs av: Börje Karlsson

Samtalsterapi

Terapin vilar på gestaltterapeutisk grund och bygger på en humanistisk och holistisk människosyn. Fokus i terapin ligger på att uppmärksamma dig på vilka omedvetna behov, föreställningar och upplevelser som påverkar kontakten här och nu. I terapin kan du få hjälp med att undersöka och avsluta gamla händelser vilket gör det möjligt att bli mer närvarande i det som är nu. Genom att bli medveten om vilka tolkningar, förhållningssätt och strategier som ligger till grund för ditt agerande öppnas möjligheten att testa nya vägar.

 

Tid: 55min
Pris: 550 kr

Utförs av: Mattias Högberg

Hormonanalys

FTG

För dig som är trött på att bli avfärdad med att "det är så här att bli äldre" samt ett recept på antidepressiva...

Dessa tester utförs av det amerikanska ackrediterade laboratoriet Labrix Inc. Testerna görs i saliv. I saliv analyseras nivåerna av östron, östradiol, östriol, progesteron, testosteron, DHEA och kortisol x 4.

 

Hormonanalys: 2500-4500 kr

 

Tid: Första mötet: 60min
Uppföljningsmötet: 60min
Pris: 4500 kr (inkl. uppföljningsmöte)

Utförs av: Börje Karlsson

Hårmineralanalys

FTG

En förstklassig analys med 2% felmarginal där du får svar på hur just ditt näringsupptag och mineralbalans ser ut i kroppen. Många använder testresultatet för att förebygga eventuell ohälsa eller för att finjustera sitt kost- och näringsintag. Det ingår även en Zytoscanning värde 900kr. Analysen består av 1timma Screening, samtal, klippning för labb och sedan ytterligare en timmas genomgång av resultatet inkl. en doktorsrapport.

 

Tid: Första mötet: 60min
Pris: 2200 kr (inkl. uppföljningsmöte)

Utförs av: Börje Karlsson

Hårmineralanalys återbesök

FTG

Här går vi igenom alla dina resultat och ger dig tips och råd på hur du kan få din kropp i balans.

 

Tid: 60min
Pris: 0kr

Utförs av: Börje Karlsson

Telefon: 063-779077   I   E-mail: info@ecocafeet.se   I   Adress: Storgatan 26 ÖSTERSUND